เงื่อนไขและนโยบาย การให้บริการ

  เข้าสู่ ARSD-Social เว็บไซต์ arsd-social.com ("เว็บไซต์") โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหน้านี้
  โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์ ARSD-Social การใช้เว็บไซต์ arsd-social.com แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
  "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน" เหล่านี้ถือเป็นบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ตามความหมายของกฎหมายที่บังคับใช้ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์นี้สร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์และไม่ต้องการลายเซ็นทางกายภาพหรือดิจิทัลใด ๆ
  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ arsd-social.com ของคุณ
  ประกาศและขั้นตอนในการเรียกร้องการละเมิดและการแจ้ง arsd-social.com เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ arsd-social.com ของคุณ
  1. บัญชีของคุณ
  หากคุณใช้เว็บไซต์คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณและ จำกัด การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ คุณควรทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ารหัสผ่านนั้นถูกเก็บไว้เป็นความลับและปลอดภัยและควรแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีเหตุผลใด ๆ ที่เชื่อได้ว่ารหัสผ่านของคุณเป็นที่รู้จักของคนอื่นหรือรหัสผ่านนั้นมีลักษณะแนวโน้มที่จะ ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่คุณให้มานั้นถูกต้องและครบถ้วนและแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียน คุณสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลที่คุณให้กับเราในบัญชีของคุณในพื้นที่ของเว็บไซต์ คุณตกลงและรับทราบว่าคุณจะใช้บัญชีของคุณบนเว็บไซต์เพื่อซื้อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น arsd-social.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ยุติหรือระงับบัญชีลบหรือแก้ไขเนื้อหาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
  คุณจะใช้เว็บไซต์ arsd-social.com ในลักษณะที่เป็นไปตามข้อตกลงทั้งหมดที่ทำกับ Instagram / Facebook / Twitter / Youtube / หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ในหน้านโยบายและข้อกำหนดในการให้บริการของแต่ละบริษัทฯอย่างถูกต้อง
  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
  arsd-social.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือธุรกิจของคุณอาจประสบหนี้สิน:
  arsd-social.com ไม่รับผิดชอบต่อการถูกระงับบัญชี หรือการลบรูปภาพ, วีดีโอ, โพสต์ หรือสิ่งอื่นใดบนโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ ที่ทำโดย Instagram / Facebook / Twitter / Youtube / หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ
  2. ความเป็นส่วนตัว
  ข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลที่คุณให้ไว้ระหว่างการใช้งาน arsd-social.com จะถือเป็นความลับอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวม ได้แก่ ชื่อของคุณชื่อผู้ใช้ที่อยู่อีเมลชื่อผู้ใช้ skype และรายละเอียดการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดถูกเข้ารหัสและบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย หากคุณคัดค้านการถ่ายโอนหรือใช้ข้อมูลของคุณตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโปรดอย่าใช้เว็บไซต์
  3. E-Platform สำหรับการสื่อสาร
  คุณตกลงเข้าใจและรับทราบว่าเว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อบริการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ตามราคาที่ระบุไว้ในนั้นได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ คุณยอมรับและรับทราบเพิ่มเติมว่า arsd-social.com เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและไม่ใช่และไม่สามารถเป็นคู่สัญญาหรือควบคุมธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ดังนั้นสัญญาขายบริการบนเว็บไซต์จะเป็นสัญญาสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดระหว่างคุณกับผู้ขาย / ซัพพลายเออร์บน arsd-social.com หรือ ARSD-Socail
  4. เข้าถึง arsd-social.com หรือ ARSD-Social
  เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์จะไม่ถูกขัดจังหวะและการส่งข้อมูลจะปราศจากข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตจึงไม่สามารถรับประกันได้ นอกจากนี้การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณอาจถูกระงับหรือ จำกัด เป็นครั้งคราวเพื่อให้สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะพยายาม จำกัด ความถี่และระยะเวลาของการระงับหรือข้อ จำกัด ดังกล่าว
  5. ใบอนุญาตสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์
  ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องถ้ามี arsd-social.com ให้สิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด แก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัว แต่จะไม่ดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชหน้า) หรือแก้ไข หรือส่วนใดส่วนหนึ่งยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก arsd-social.com ใบอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์นี้ การรวบรวมและการใช้รายการบริการคำอธิบายหรือราคาใด ๆ การใช้อนุพันธ์ใด ๆ ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ การดาวน์โหลดหรือคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ขายรายอื่น หรือการใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือเครื่องมือรวบรวมและแยกข้อมูลที่คล้ายกัน
  เว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ) ห้ามทำซ้ำคัดลอกขายต่อแจกจ่ายหรือใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ โดยไม่ต้องแสดงออก ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก arsd-social.com หรือ ARSD-Social
  คุณต้องไม่วางกรอบหรือใช้เทคนิคการจัดกรอบเพื่อใส่เครื่องหมายการค้าโลโก้หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงรูปภาพข้อความเค้าโครงหน้าหรือแบบฟอร์ม) ของ arsd-social.com โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง คุณต้องไม่ใช้เมตาแท็กหรือ "ข้อความที่ซ่อน" อื่นใดโดยใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของ arsd-social.com โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก arsd-social.com การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะยุติการอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ได้รับจาก arsd-social.com หรือ ARSD-Socail
  6. การปฏิบัติของคุณ
  คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการของเว็บไซต์ในทางใด ๆ ที่เป็นสาเหตุหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เว็บไซต์หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หยุดชะงักเสียหายหรือบกพร่องในทางใดทางหนึ่ง คุณเข้าใจว่าคุณไม่ใช่ arsd-social.com ต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารและเนื้อหาทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณถึงเราและคุณต้องใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์และบริการที่ซื้อบนเว็บไซต์สำหรับสิ่งต่อไปนี้:
  เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงหรือเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา และ/หรือ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทรัพย์สินหรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และ/หรือ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายท้องถิ่นประเทศไทย ฯลฯ
  เพื่อส่งใช้หรือนำวัสดุใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นของคุณกลับมาใช้ใหม่ หรือผิดกฎหมาย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือส่งเสริมการเหยียดสีผิวความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกาย) หลอกลวงทำให้เข้าใจผิด ล่วงละเมิด ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร เฒ่าหัวงู หรืออันตราย ไม่เหมาะสมทางเชื้อชาติ ดูหมิ่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า การรักษาความลับความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใด หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเกี่ยวข้องกับหรือส่งเสริมการฟอกเงินหรือการพนัน หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ แต่อย่างใด หรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือคุกคามเอกภาพบูรณภาพความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศท้องถิ่น หรือความสัมพันธ์ฉันมิตรกับต่างประเทศ หรือไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายในลักษณะใด ๆ ; หรือซึ่งประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง การชักชวนทางการค้า จดหมายลูกโซ่การส่งจดหมายจำนวนมาก หรือ "สแปม" ใด ๆ ก่อให้เกิดความรำคาญไม่สะดวกหรือวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น เพื่อละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการออนไลน์และเว็บไซต์อื่น ๆ
  7. การเรียกร้องต่อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม: 'ตั๋วช่วยเหลือ'
  เนื่องจาก arsd-social.com แสดงรายการบริการหลายร้อยหลายพันรายการสำหรับการขายที่เสนอโดยผู้ขายบนเว็บไซต์เราจึงไม่สามารถรับรู้ถึงเนื้อหาของบริการแต่ละรายการที่ระบุไว้เพื่อขายหรือที่แสดงอยู่ ด้วยเหตุนี้ arsd-social.com จึงดำเนินการบนพื้นฐาน "การแจ้งเตือนและการลบออก" ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ผ่านระบบ "ตั๋วช่วยเหลือ" หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ผิดกฎหมายไม่เหมาะสม (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือส่งเสริมการเหยียดสีผิวความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกาย) หลอกลวงท ำให้เข้าใจผิด ล่วงละเมิด ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร เฒ่าหัวงู หรืออันตราย ไม่เหมาะสมทางเชื้อชาติ ดูหมิ่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า การรักษาความลับความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใด หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเกี่ยวข้องกับหรือส่งเสริมการฟอกเงินหรือการพนัน หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ แต่อย่างใด หรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือคุกคามเอกภาพบูรณภาพความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศท้องถิ่น หรือความสัมพันธ์ฉันมิตรกับต่างประเทศ หรือไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายในลักษณะใด ๆ ; หรือซึ่งประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟต์แวร์ ("เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม") โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยปฏิบัติตามประกาศและขั้นตอนการทำ การเรียกร้องการละเมิดและการแจ้ง arsd-social.com เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
  เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนนี้แล้ว arsd-social.com จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวที่ร้องเรียนภายในเวลาอันสมควร โปรดทราบว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของซัพพลายเออร์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นผ่านบริการของตน
  8. ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในฐานข้อมูล
  เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอน ปุ่ม รูปภาพ คลิป เสียง การดาวน์โหลด ดิจิทัล การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของ arsd-social.com หรือซัพพลายเออร์ และเนื้อหาได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและ ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ, สิทธิ์ของผู้ออกแบบและกฎหมายสิทธิ์ฐานข้อมูล การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ arsd-social.com และ บริษัท ในเครือ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายลิขสิทธิ์และฐานข้อมูลระหว่างประเทศ, ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ arsd-social.com บริษัท ในเครือหรือซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและสิทธิของผู้เขียน
  คุณไม่สามารถแยก / หรือใช้บางส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างเป็นระบบโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก arsd-social.com และ / หรือบริษัท ในเครือ (ตามที่อาจเกี่ยวข้อง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณไม่สามารถใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือเครื่องมือในการรวบรวมและแยกข้อมูลที่คล้ายกันเพื่อดึงข้อมูล (ไม่ว่าจะครั้งเดียวหรือหลายครั้ง) เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ส่วนสำคัญใด ๆ ของเว็บไซต์นี้โดยที่ arsd-social.com และ / หรือบริษัท ในเครือ (ตามที่อาจมี) ยังไม่แสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถสร้างและ / หรือเผยแพร่ฐานข้อมูลของคุณเองที่มีส่วนสำคัญ ( เช่น ราคาและรายการบริการ ) ของเว็บไซต์นี้โดยที่ arsd-social.com และ / หรือบริษัท ในเครือ(ตามที่อาจเกี่ยวข้อง) ยังไม่แสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
  9. การอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  arsd-social.com และ บริษัท ในเครือเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดโปรดปฏิบัติตามประกาศและขั้นตอนของเราสำหรับการเรียกร้องการละเมิดและการแจ้งให้ arsd-social.com ทราบถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
  10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  คุณรับทราบและรับรองว่าคุณกำลังเข้าถึงบริการบนเว็บไซต์และทำธุรกรรมด้วยความเสี่ยงของคุณเองและใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดและรอบคอบก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดและไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการปฏิเสธใด ๆ ของผู้ขายหรือการละเมิดเงื่อนไขการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ โดยผู้ขายบริการและขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งและความรับผิดชอบและความรับผิดใด ๆ ในเรื่องนั้น
  เราขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ในส่วนที่เกี่ยวกับ คุณภาพ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ตรงเวลา ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความสามารถในการขายหรือความถูกต้องตามกฎหมายของบริการที่ระบุหรือแสดง หรือทำธุรกรรม หรือเนื้อหา (รวมถึงบริการ หรือข้อมูลราคาและ / หรือข้อมูลจำเพาะ) บนเว็บไซต์ แม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องในเนื้อหา แต่เว็บไซต์นี้เนื้อหาข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงราคาของบริการ) ซอฟต์แวร์บริการบริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้องจะได้รับการจัดเตรียมไว้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ เราไม่สนับสนุนหรือรับรองการขายหรือซื้อบริการใด ๆ บนเว็บไซต์โดยปริยายหรือโดยชัดแจ้ง สิทธิกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในบริการที่ขายผ่านหรือแสดงบนเว็บไซต์ของ arsd-social.com จะไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์
  11. การชดใช้ค่าเสียหาย
  คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและไม่เป็นอันตรายต่อ arsd-social.com และ บริษัท ในเครือ และเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการตัวแทน และพนักงานที่เกี่ยวข้องจากการเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องหรือการดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลที่กระทำโดยบุคคลที่สามหรือการลงโทษที่กำหนดเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจาก การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือเอกสารใด ๆ ที่รวมไว้โดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
  คุณขอปลด arsd-social.com และ / หรือ บริษัท ในเครือและ / หรือเจ้าหน้าที่และตัวแทนของ บริษัท ใด ๆ โดยชัดแจ้งจากค่าใช้จ่ายความเสียหายความรับผิดหรือผลที่ตามมาจากการกระทำ / การปฏิเสธใด ๆ ของผู้ขาย / ซัพพลายเออร์และยกเว้นการเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องใด ๆ โดยเฉพาะ ที่คุณอาจมีในนามนี้ภายใต้กฎหมายสัญญาหรืออื่น ๆ
  12. เด็กและเยาวชน
  การใช้ arsd-social.com มีให้เฉพาะบุคคลที่สามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติกฏหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของประเทศท้องถิ่น หากคุณเป็นผู้เยาว์เช่นอายุต่ำกว่า 18 ปีคุณสามารถใช้ arsd-social.com ได้เฉพาะกับการมีส่วนร่วมของ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
  13. ธุรกิจอื่น ๆ
  บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ arsd-social.com และ บริษัท ในเครืออาจดำเนินการร้านค้าให้บริการหรือขายสายการบริการบน arsd-social.com นอกจากนี้เราอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ บริษัท ในเครือและธุรกิจอื่น ๆ เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินผลและเราไม่รับประกันหรือรับรองข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลเหล่านี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของพวกเขา arsd-social.com ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อการกระทำบริการและเนื้อหาของสิ่งเหล่านี้และบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณสามารถบอกได้ว่าบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณเมื่อใดและเราอาจแบ่งปันข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหล่านั้นกับบุคคลที่สามนั้น คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ อย่างรอบคอบ
  14. การสื่อสาร
  เมื่อคุณเยี่ยมชม arsd-social.com คุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจสื่อสารกับคุณทางอีเมล ตั๋ว Skype หรือโดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์หรือโดยวิธีการสื่อสารอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญาคุณยินยอมที่จะรับการสื่อสาร (รวมถึงข้อความด้านธุรกรรมโปรโมชั่นและ / หรือเชิงพาณิชย์) จากเราเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และ / หรือคำสั่งซื้อของคุณที่วางไว้บนเว็บไซต์
  15. การสูญเสีย
  เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางธุรกิจใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียผลกำไรรายได้สัญญาการประหยัดที่คาดการณ์ไว้ข้อมูลค่าความนิยมหรือค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า) หรือการสูญเสียทางอ้อมหรือผลที่ตามมาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลสำหรับทั้งคุณและเราเมื่อคุณเริ่มใช้ เว็บไซต์
  16. การเปลี่ยนแปลงการบริการหรือการแก้ไขเงื่อนไข
  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่มีผลบังคับในเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์หรือที่คุณสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเราเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านั้นหรือเงื่อนไขเหล่านี้จำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งในกรณีนี้จะใช้กับคำสั่งซื้อที่คุณวางไว้ก่อนหน้านี้) หากเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้องเป็นโมฆะหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้เงื่อนไขนั้นจะถือว่าแยกออกได้และจะไม่มีผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลืออยู่
  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อบริการ ประเภทบริการ การรับประกัน วันเวลาในการรับประกัน ปริมาณการสั่งซื้อต่ำสุดและสูงสุด และราคาค่าบริการ (ราคาค่าบริการจะถูกกำหนดและเปลี่ยนแปลงตามผู้ให้บริการ และอาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของแต่ละประเทศ)
  17. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา
  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา เงื่อนไขนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ
  18. การสละสิทธิ์
  หากคุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้และเราไม่ดำเนินการใด ๆ เราจะยังคงมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์และการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่น ๆ ที่คุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้
  19. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
  เงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศท้องถิ่น คุณตกลงตามที่เราทำเพื่อส่งไปยังเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลที่ประเทศท้องถิ่น
  20. รายละเอียดของเรา
  เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย arsd-social.com หรือ ARSD-Social
  สำหรับเว็บไซต์ arsd-social.com คุณสามารถติดต่อเราได้โดยไปที่ 'ตั๋วช่วยเหลือ'

ข้อกำหนดซอฟต์แวร์

  1. การใช้ ซอฟต์แวร์ arsd-social.com หรือ ARSD-Social
  คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ arsd-social.com เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้คุณใช้งานและเพลิดเพลินกับบริการที่อยู่ในรายการของ arsd-social.com ตามที่ arsd-social.com จัดหาให้ผ่านซัพพลายเออร์หรือผู้ขายโดยตรงและตามเงื่อนไขการใช้งานข้อกำหนดซอฟต์แวร์ arsd-social.com เหล่านี้ และข้อกำหนดใด ๆ คุณไม่สามารถรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ arsd-social.com ลงในโปรแกรมของคุณเอง หรือรวบรวมส่วนใดส่วนหนึ่งร่วมกับโปรแกรมของคุณเอง โอนย้ายเพื่อใช้กับบริการอื่น หรือขาย ให้เช่า ให้ยืม แจกจ่าย หรืออนุญาตย่อยซอฟต์แวร์ arsd-social.com หรือมอบหมายสิทธิ์ใด ๆ ให้กับซอฟต์แวร์ arsd-social.com ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ arsd-social.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เราอาจยุติหรือระงับการให้บริการซอฟต์แวร์ arsd-social.com และเราอาจยุติสิทธิ์ของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ arsd-social.com เมื่อใดก็ได้ สิทธิ์ของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ arsd-social.com จะยุติหรือถูกระงับโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดซอฟต์แวร์ arsd-social.com เงื่อนไขการใช้งานหรือข้อกำหนดอื่นใด ข้อกำหนดของบุคคลที่สามเพิ่มเติมที่อยู่ภายในหรือเผยแพร่พร้อมกับซอฟต์แวร์ arsd-social.com บางตัวที่ระบุไว้โดยเฉพาะในเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจใช้กับซอฟต์แวร์ arsd-social.com นั้น (หรือซอฟต์แวร์ที่รวมกับซอฟต์แวร์ arsd-social.com หรือ ARSD-Social) และจะควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวใน กรณีที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในบริการ arsd-social.com เป็นทรัพย์สินของ arsd-social.com และ / หรือ บริษัท ในเครือหรือซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศท้องถิ่น รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายลิขสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  บริการบนเว็บไซต์ arsd-social.com ทั้งหมดที่ไม่ระบุชื่อประเทศใดๆ และ/หรือ ไม่ระบุลักษณะโปรไฟล์ใดๆ ให้ถือว่าเป็นโปรไฟล์จากทั่วโลกโดยผู้ให้บริการจะไม่กำหนดว่าเป็นประเทศไทย
  2. การใช้บุคคลที่สามในบริการ
  เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ arsd-social.com คุณอาจกำลังใช้บริการของบุคคลภายนอกอย่างน้อยหนึ่งรายเช่นผู้ให้บริการระบบไร้สายหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมือถือ การใช้บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ของคุณอาจอยู่ภายใต้นโยบายแยกต่างหากข้อกำหนดการใช้งานและค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สามเหล่านี้
  3. ไม่มีวิศวกรรมย้อนกลับ
  คุณไม่สามารถและคุณจะไม่สนับสนุนช่วยเหลือหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดคัดลอกดัดแปลงทำวิศวกรรมย้อนกลับแยกส่วนประกอบหรือแยกชิ้นส่วนหรือยุ่งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ arsd-social.com ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสร้างอนุพันธ์ใด ๆ ในการทำงานของซอฟต์แวร์ arsd-social.com หรือ ARSD-Social
  อัปเดต
  เพื่อให้ซอฟต์แวร์ arsd-social.com ทันสมัยอยู่เสมอเราอาจเสนอการอัปเดตอัตโนมัติหรือด้วยตนเองได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
  คำบอกกล่าวและขั้นตอนการเรียกร้องการละเมิด
  คำบอกกล่าวและขั้นตอนการเรียกร้องการละเมิดและการแจ้ง arsd-social.com เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
  หากคุณเชื่อว่าสิทธิ์ของคุณกำลังถูกละเมิดคุณสามารถกรอกข้อมูลและส่ง 'ตั๋วช่วยเหลือ' เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเจ้าของสิทธิ์และตัวแทนของพวกเขาที่กรอกและส่งตั๋วเพื่อแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ หรือโฆษณาเพื่อขายบนเว็บไซต์มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 7 ข้างต้นโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยกรอก 'ตั๋วช่วยเหลือ' ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
  เมื่อได้รับตั๋วเราอาจดำเนินการบางอย่างรวมถึงการลบข้อมูลหรือรายการซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยไม่ยอมรับว่ามีความรับผิดและไม่กระทบต่อสิทธิการเยียวยาหรือการป้องกันใด ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้สงวนไว้โดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ในการส่งตั๋ว คุณให้สิทธิ์แก่ arsd-social.com ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปลสร้างผลงานลอกเลียนแบบ และแสดงเนื้อหาทั่วโลกในสื่อใด ๆ ซึ่งรวมถึงการส่งต่อตั๋วไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด / ไม่เหมาะสม คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ arsd-social.com สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่นำโดยบุคคลที่สามต่อ arsd-social.com อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการส่งตั๋ว
  โปรดทราบว่าบริการเป็นรายชื่อที่โฮสต์บน arsd-social.com เท่านั้นและจะโพสต์ตามคำแนะนำของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งอาจได้รับการติดต่อโดยการกรอกตั๋ว
  คำเตือนที่สำคัญ: การให้ข้อมูลเท็จทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้องใน 'ตั๋วช่วยเหลือ' ถึง arsd-social.com อาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางคดีแพ่ง และ / หรือ คดีอาญา คุณควรติดต่อที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความของคุณหากคุณมีคำถามใด ๆ
  คุณสามารถใช้ตัวอย่างด้านล่างเพื่อกรอกตั๋วของคุณ
  ตั๋วช่วยเหลือ
  เรื่อง: การอ้างสิทธิ์ในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม / การละเมิดสิทธิ์ / โปรดแก้ไขปัญหา (ฯลฯ )
  ข้อความ:
  I, [INSERT FULL NAME AND TITLE ] จาก[ชื่อ บริษัท , หากเกี่ยวข้อง] , ระบุดังนี้:
  1. ข้อมูลติดต่อ:
  (ก) ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลติดต่อของคุณและ / หรือ บริษัท ของคุณ (ข) ที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อและ / หรือชื่อที่เราจะให้แก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก (หากเกี่ยวข้อง) เพื่อที่พวกเขาจะได้ติดต่อคุณเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแจ้งเตือนของคุณให้เราทราบ หากคุณไม่ได้ระบุอีเมลติดต่อแยกต่างหากแสดงว่าคุณอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ในบัญชีของคุณ
  2. รายละเอียดของรายการ / รายการและการกล่าวหาสิทธิ์ที่ถูกละเมิด:
  (ก) หมายเลขรายชื่อหรือคำอธิบายโดยละเอียดว่าข้อมูลที่คุณอ้างว่าละเมิดสิทธิ์ของคุณอยู่ที่ใดบนไซต์ (ข) คำอธิบายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณหรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่คุณอ้างว่ามี / ถูกละเมิด
  3. รายการของ / รายละเอียดของรายการและข้อกล่าวหาของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (ลบแล้วแต่จำนวนใดวรรคไม่บังคับ) (ก) ปรากฏในรายการ / บริการการขายโดย arsd-social.com หรือ (ข) ปรากฏบนเว็บไซต์ที่ [โปรดตัดและวางที่อยู่ของหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ที่ปรากฏเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม]
  4. คำ / เนื้อหาที่ผมคิดว่าจะเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเป็น [กรุณาคัดลอกทั้งหมดให้ตรงกับคำที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง]
  5. เนื้อหานี้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเพราะ [โปรดระบุเหตุผลที่คุณพิจารณาเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม]
  6. ฉันเข้าใจว่าคำแถลงนี้อาจถูกนำไปใช้ในกระบวนการทางศาลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งฉันได้ร้องเรียน
  7. รวมข้อความต่อไปนี้: "ฉันเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าส่วนของรายชื่อที่อธิบายไว้ข้างต้นละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา / สิทธิ์อื่น ๆ (รายละเอียด) / เป็นที่รังเกียจและ / หรือเป็นของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือ ตัวแทนของ บริษัท และ / หรือหรือไม่เป็นการใช้งานดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย "
  8. รวมข้อความต่อไปนี้: "ฉันรับรองว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนี้เป็นความจริงและถูกต้องและฉันเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา / หรืออื่น ๆ สำหรับสิทธิ์ที่อธิบายไว้ข้างต้น"

นโยบายการคืนเงิน

  arsd-social.com เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกระหว่างคุณและผู้จัดหาบริการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ การคืนเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของซัพพลายเออร์หรือผู้จัดจำหน่ายบริการต่างๆ โดยในการดำเนินการตามหลักการปกติทางเราจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ให้กับวิธีการชำระเงินของคุณหรือโอนเงินคืนกลับบัญชีธนาคารต้นทางของคุณ (หมายความว่าเมื่อคุณเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์จะไม่สามารถถอนยอดคงเหลือออกเป็นเงินสดได้) คุณควรใช้ยอดคงเหลือของคุณในการสั่งซื้อบริการจาก arsd-social.com คุณมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนไปยังบัญชีผู้ใช้งาน arsd-social.com ของคุณ หากคำสั่งซื้อที่วางบนเว็บไซต์ไม่สามารถส่งมอบได้ และ/หรือ สถานะคำสั่งซื้อนั้นถูกตั้งค่าเป็นยกเลิก หรือเป็นบางส่วน
  * หมายเหตุ : แต่เราไม่สามารถคืนเงินเครดิตให้คุณได้ เมื่อคำสั่งซื้อของคุณเข้าเงื่อนไขคำสั่งซื้อที่วางลิ้งค์ผิดและ / หรือผิดประเภทและ / หรือผิดตำแหน่งและ / หรือตั้งค่าบัญชีเป็นส่วนตัวและ / หรือบัญชีไม่เปิดเป็นสาธารณะและ / หรือการตั้งค่าการปิดกั้น จำกัดเพศ จำกัดอายุ จำกัดประเทศ และ / หรือลิ้งค์โพสต์นั้นๆไม่เปิดเป็นสาธารณะ และ / หรือคุณมีการเปลี่ยนแปลงลิ้งค์ และ / หรือเปลี่ยนชื่อลิ้งค์ และ / หรือลบลิ้งค์ และ / หรือกระทำการใด ๆ อันทำให้ลิ้งค์นั้นเกิดการเปลี่ยนเส้นทาง URL จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเครดิตคืนทุกกรณี โปรดอย่าลืมตรวจสอบและยืนยันให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขเหล่านี้ทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อ
  การใช้ชื่อและนามสกุลปลอมในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ arsd-social.com คุณจะไม่มีสิทธิ์ใดๆในการใช้บริการหรือรวมถึงการเติมเงินเข้าสู่ระบบ Username และไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี และทางทีมทนายความและนักกฏหมายของเราได้เน้นย้ำในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ในการป้องกันการโอนเงินจากบัญชีธนาคารบุคคลอื่นๆหรือบุคคลที่สามแทนกัน หากทีมงานตรวจสอบพบเห็นการกระทำดังกล่าวนี้ arsd-social.com จะดำเนินการระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณทันที โดยไม่มีเงื่อนไขทุกกรณี หากคุณมั่นใจว่าชื่อนามสกุลที่ใช้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่ทางราชการออกให้ โปรดส่งหลักฐานรูปถ่ายบัตรประชาชน เข้ามาทางเพจ Facebook ของเราได้ที่ https://www.facebook.com/ARSDSocial ทางทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีให้ทันที!
  กิจกรรมที่ฉ้อโกงเช่นการใช้บัตรเครดิตที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกขโมย การให้บุคคลที่สามโอนเงินหรือเติมเงินแทน โดยเจตนาหรือจงใจทำให้บุคคลที่สามนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบัญชีของตนเอง จะนำไปสู่การยกเลิกบัญชีของคุณ และทาง arsd-social.com จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด ทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น
  ** โปรดอย่าใช้งานมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์หรือบริการที่มีประเภทเหมือนกันในเวลาเดียวกันสำหรับลิ้งค์เดียวกัน ระบบไม่สามารถให้ผู้ติดตามหรือยอดไลค์ที่ถูกต้องได้ในกรณีนี้ได้ และเราจะไม่คืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อเหล่านี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ที่ arsd-social.com เข้าถึงได้จาก arsd-social.com หนึ่งในความสำคัญหลักของเราคือความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมของเรา เอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกอบด้วยข้อมูลประเภทต่างๆที่ arsd-social.com รวบรวมและบันทึกไว้และวิธีการใช้งาน
  หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับกิจกรรมออนไลน์ของเราเท่านั้นและใช้ได้สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับข้อมูลที่พวกเขาแบ่งปันและ / หรือรวบรวมใน arsd-social.com นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมแบบออฟไลน์หรือผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของความเป็นส่วนตัว Generator นโยบายและความเป็นส่วนตัวฟรีปั่นไฟนโยบาย
  ความยินยอม
  ในการใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับเงื่อนไข
  ข้อมูลที่เรารวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณถูกขอให้ระบุและเหตุผลที่คุณถูกขอให้ระบุจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจน ณ จุดที่เราขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  หากคุณติดต่อเราโดยตรงเราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณเช่นชื่อที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์เนื้อหาของข้อความและ / หรือไฟล์แนบที่คุณอาจส่งถึงเราและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจเลือกให้
  เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีเราอาจขอข้อมูลติดต่อของคุณรวมถึงรายการต่างๆเช่นชื่อชื่อ บริษัท ที่อยู่ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
  เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร
  เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมในรูปแบบต่างๆรวมถึง:
  เราเก็บชื่อนามสกุลของคุณเพื่อใช้ยืนยันเมื่อคุณมีปัญหาการชำระเงินกับเรา จัดหาดำเนินการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของเรา ปรับปรุงเป็นส่วนตัวและขยายเว็บไซต์ของเรา ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานใหม่ ๆ สื่อสารกับคุณไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านพันธมิตรของเรา รวมถึงการบริการลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ส่งอีเมลถึงคุณ ค้นหาและป้องกันการฉ้อโกง ไฟล์บันทึก arsd-social.com เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานของการใช้ล็อกไฟล์ ไฟล์เหล่านี้บันทึกผู้เยี่ยมชมเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ บริษัท โฮสติ้งทั้งหมดทำสิ่งนี้และเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ของบริการโฮสติ้ง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยล็อกไฟล์รวมถึงอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ประเภทเบราว์เซอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), วันที่และเวลาที่ประทับหมาย / หน้าออกและอาจจำนวนการคลิกที่ สิ่งเหล่านี้ไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ วัตถุประสงค์ของข้อมูลคือการวิเคราะห์แนวโน้มการดูแลไซต์ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บนเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลประชากร นโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรการโฆษณา คุณสามารถดูรายชื่อนี้เพื่อค้นหานโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรโฆษณาแต่ละรายของ arsd-social.com หรือ ARSD-Social เซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สามหรือเครือข่ายโฆษณาใช้เทคโนโลยีเช่นคุกกี้ JavaScript หรือเว็บบีคอนที่ใช้ในโฆษณาของตนและลิงก์ที่ปรากฏบน arsd-social.com ซึ่งส่งโดยตรงไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ พวกเขาจะได้รับที่อยู่ IP ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาและ / หรือเพื่อปรับแต่งเนื้อหาโฆษณาที่คุณเห็นบนเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม โปรดทราบว่า arsd-social.com ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้เหล่านี้ที่ใช้โดยผู้โฆษณาบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ arsd-social.com ไม่มีผลกับผู้โฆษณาหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สามเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาจรวมถึงแนวทางปฏิบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลือกไม่ใช้ตัวเลือกบางอย่าง คุณสามารถเลือกปิดใช้งานคุกกี้ผ่านตัวเลือกเบราว์เซอร์ของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ที่เฉพาะเจาะจงสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเบราว์เซอร์ สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว PDPA (Personal Data Protection Act) ภายใต้ PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 : สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว CCPA (ห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน) ภายใต้ CCPA ผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิที่จะ: ขอให้ธุรกิจที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเปิดเผยหมวดหมู่และข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่ธุรกิจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้บริโภค ขอให้ธุรกิจลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับผู้บริโภคที่ธุรกิจรวบรวมไว้ ขอให้ธุรกิจที่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค หากคุณส่งคำขอเรามีเวลาหนึ่งเดือนในการตอบกลับคุณ หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้โปรดติดต่อเรา สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูล GDPR เราต้องการให้แน่ใจว่าคุณรับทราบถึงสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลทั้งหมดของคุณ ผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้: สิทธิ์ในการเข้าถึง - คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับบริการนี้ สิทธิ์ในการแก้ไข - คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้อง นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะขอให้เรากรอกข้อมูลที่คุณเชื่อว่าไม่สมบูรณ์ สิทธิ์ในการลบ - คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิทธิ์ในการ จำกัด การประมวลผล - คุณมีสิทธิ์ขอให้เรา จำกัด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล - คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล - คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราโอนข้อมูลที่เรารวบรวมไปยังองค์กรอื่นหรือให้คุณโดยตรงภายใต้เงื่อนไขบางประการ หากคุณส่งคำขอเรามีเวลาหนึ่งเดือนในการตอบกลับคุณ หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้โปรดติดต่อเรา ข้อมูลสำหรับเด็ก ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งของเราคือการเพิ่มการป้องกันสำหรับเด็กขณะใช้อินเทอร์เน็ต เราสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองสังเกตมีส่วนร่วมและ / หรือตรวจสอบและชี้แนะกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขา arsd-social.com จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้โดยเจตนาจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีหากคุณคิดว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลประเภทนี้บนเว็บไซต์ของเราเราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราทันทีและเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราทันที